Хигиенни грижи за болния – начин на приложение

Поддържането на личната хигиена е насочено към укрепване и запазване на здравето, към неговото хармонично физическо и психическо развитие и устойчивост към неблагоприятните влияния на околната среда. Болните в добро общо състояние извършват сами хигиенния си тоалет, под контрола на домашния помощник. Хигиенната грижа за тежко болен изисква усвояване на такива знания и умения, които Read More …

Болнично легло – грижи и изисквания

Нарушеното здравословно състояние принуждава болния да прекарва по-голяма част от времето си на легло. Хигиенната грижа за леглото предпазва тялото от наранявания, осигурява спокойна почивка и сън, повишава самочувствието на болния и подпомага оздравителния процес. Болничното легло е необходимо да отговаря на следните условия: да бъде разположено в помещението, така че да е проходимо от Read More …

Изисквания към помещенията

Изисквания към помещенията, в които се извършва обгрижването Стаята на пациента трябва да бъде обзаведена по начин, който да създава максимално удобство за него, тъй като това е помещението, където болният прекарва голяма част от времето си. От съществено значение са комфорта на болничното легло, изкуственото и естествено осветление, микроклимата и вентилация на стаята. При Read More …

Основни нужди на пациента

Основни нужди на пациента, на които болногледачът трябва да отговори и фактори, които ги повлияват Грижите за отделен пациент се полагат след предварително изготвен план на обгрижване, съобразен с индивидуалните му нужди. При необходимост планът се преразглежда и модифицира, за да бъде адекватен на текущите потребности на пациента. Важно условие за полагането на адекватна грижа Read More …