Хигиенни грижи за болния – начин на приложение

Поддържането на личната хигиена е насочено към укрепване и запазване на здравето, към неговото хармонично физическо и психическо развитие и устойчивост към неблагоприятните влияния на околната среда.

Болнично легло – грижи и изисквания

Нарушеното здравословно състояние принуждава болния да прекарва по-голяма част от времето си на легло. Хигиенната грижа за леглото предпазва тялото от наранявания, осигурява спокойна почивка и сън, повишава самочувствиет…