Болнично легло – грижи и изисквания

Нарушеното здравословно състояние принуждава болния да прекарва по-голяма част от времето си на легло. Хигиенната грижа за леглото предпазва тялото от наранявания, осигурява спокойна почивка и сън, повишава самочувствието на болния и подпомага оздравителния процес.

Болничното легло е необходимо да отговаря на следните условия:

 • да бъде разположено в помещението, така че да е проходимо от три страни;
 • да бъде на завет от въздушни течения;
 • болният да получава светлина за предпочитане отзад;
 • да бъде лесно за наблюдение от вратата;
 • да бъде удобно за текущо почистване.

Постелни принадлежности:

 1. Ортопедичен матрак /по възможност/. Той трябва да отговаря на следните условия:
  • да е от материя позволяваща миене и дезинфекция;
  • да не образува влага и да е непромокаем;
  • лесно да се почиства със сапун и вода;
  • да не се нагъва;
  • да не се къса;
  • да е устойчив на киселина, масла, урина и т.н.
 1. Постелно бельо – трябва да бъде от памучен плат и да позволява лесно изпиране.
 2. Възглавници – обикновено са необходими два броя, но трябва да се разполага и с резервни.
 3. Одеяло – използват се вълнени или памучни, леки и пухкави. Необходимо е материята на завивката да съответства на сезона.
 4. Напречен чаршаф тип памперс – поставя се под седалището на пациента, за да предпазва постелното бельо от допълнителни замърсявания, когато са налице нарушения в отделителните функции. Като допълнителна мярка при нужда допълнително се използва и памперс.

Всяка сутрин след събуждане на пациента, преди следобедния и вечерния сън и всякога, когато леглото е замърсено и разхвърляно, то се почиства и подрежда.

Подреждането на болничното легло зависи от заболяването на пациента и какво положение изисква състоянието му. Необходимо е да се спазват определени правила при оправянето на леглото:

 • Преди и след манипулацията на болния, болногледачът да извършва хигиенна дезинфекция на ръцете.
 • През цялото време да се мисли за удобството на пациента, като се използва времето и за разговор с него.
 • Да се определи най-подходящото положение на болния, съобразно неговото състояние.
 • Да се мисли за честата промяна на положението на болния в леглото с цел предпазване на тялото му от рани, вследствие залежаване и мацерации /зачервяване/.
 • Да се ограничат движенията, за да не се замърсява околния въздух.

При пациенти със запазена двигателна активност, леглото се оправя по време на извършване на личната му хигиена.

При лежащо болни, които не могат да стават са необходими умения и знания, за да бъде сменено постелното бельо в негово присъствие.

Алгоритъм на действие при смяна на бельо на тежко болен

Необходимите постелни принадлежности се приготвят предварително. Смяната на бельото се съчетава със сутрешния тоалет или с частична баня.

 1. Леглото се разопакова от всички страни.
 2. Калъфката на едната възглавница се сменя и се поставя на стол.
 3. Изважда се одеялото, като пликът се пъхва под раменете на болния.
 4. Поставя се чист плик на одеялото, сгъва се на четири и се поставя на стол.
 5. Върху него се подреждат напречния чаршаф и долния чаршаф, сгънати по дължина на четири.
 6. Болният, завит спретнато с плика, се обръща странично заедно с възглавницата на срещуположната спрямо болногледача страна.
 7. Мръсното постелно бельо се навива на руло близо до тялото на болния. Ако той е с памперс, предварително се разопакова и по същия начин се навива.
 8. Дюшекът се почиства от нечистотии.
 9. Чистият долен чаршаф се разгъва върху почистената половина на дюшека. Останалата половина на чаршафа се навива на руло, до където е открит дюшека.
 10. Новият напречен чаршаф се поставя върху долния и по същия начин се манипулира с него.
 11. Памперсът се поставя върху напречния чаршаф, разгънат аналогично наполовина, навит на руло близо до болния.
 12. Минава се от другата страна на леглото.
 13. Болният се премества внимателно на вече почистената половина.
 14. Стария плик, с който е бил покрит пациента, се заменя с одеялото вече опаковано в чист плик.
 15. Поставя се чистата възглавница, като се измъква другата, за да се смени и нейната калъфка.
 16. Издърпва се мръсното бельо.
 17. Дюшекът се почиства от нечистотии и се издърпва навитото на руло чисто постелно бельо.
 18. Постелното бельо се подпъхва под матрака. То трябва да е опънато и да не прави гънки.
 19. Двете възглавници се подреждат стъпаловидно под главата и горната част на раменете на пациента. Това става с една ръка, като се подхваща врата и противоположното рамо, за да се повдигне леко пациента.
 20. Пациентът са настанява удобно, съобразно състоянието му и се покрива добре с одеялото.
 21. Стаята се проветрява.
 22. Почистват се повърхностите от прах и се измива пода.

Чрез поддържане на хигиената на тялото и бельото на болния се постига правилно протичане на жизнените му функции – дишане, спокоен сън, почивка и др.