Изисквания към помещенията

Изисквания към помещенията, в които се извършва обгрижването

Стаята на пациента трябва да бъде обзаведена по начин, който да създава максимално удобство за него, тъй като това е помещението, където болният прекарва голяма част от времето си.

От съществено значение са комфорта на болничното легло, изкуственото и естествено осветление, микроклимата и вентилация на стаята.

При обзавеждане на стаята не трябва да има претрупаност на вещи. Мебелите трябва да са удобни, леки и функционални, да издържат на влажно почистване, без да се увреждат и променят цветовете си. Леглото се поставя с голямата си ос успоредно на външната стена /прозорците/, така че да е проходимо от три страни.

За предпочитане е стените на стаята да са боядисани в топли цветове, което действа успокояващо на болния. Подът трябва да позволява често миене. Килими и мокети не се използват, защото почистването им е трудно, задържат прах и мърсотия.

Естественото осветление на стаята се осигурява посредством прозорците. Към тях са необходими щори или подходящи пердета за затъмняване на стаята, когато състоянието на пациента налага това или по негово желание.

Изкуственото осветление трябва да осигурява достатъчна осветеност на помещението, позволяващо без напрежение да се чете, пише или работи. Нощното осветление не трябва да пречи на съня на болния, като същевременно му дава възможност за добра ориентация.

Микроклиматът на стаята е свързан с температурата, влажност и движение на въздуха, съдържание на прах. Оптималната температура на въздуха е 20º-22º при относителна влажност 60% и скорост на движение на въздуха 0,4 м/s.

Вентилацията се осигурява по естествен път – директно и индиректно. Директната вентилация се осъществява чрез прозорците в стаята, а индиректната чрез коридора и отворените прозорци в друго помещение. Вентилацията бива продължителна, при топло време и прекъсната при хладно време. В зависимост от външната температура прозорците се отварят няколко пъти на ден за 10-15 мин. или на всеки час за 3-5 мин. По принцип помещението се проветрява често и в подходящо време, като се вземат мерки за предпазване на пациента от простуда.

Чистотата в помещението, където живее болният се поддържа изключително по влажен начин, за да не се замърсява въздуха в него. Хигиената в стаята се извършва ежедневно, предимно сутрин на отворени прозорци. Влажното почистване на пода е предшествано от събиране на нечистотиите с прахосмукачка. Всички полскости на мебелите се избърсват с кърпа.

В стаята на пациента е недопустимо да има паразити, насекоми и гризачи, които са преносители на редица опасни заболявания у хората. За предпазване от мухи и насекоми на прозорците се поставят мрежи.